Εγγύηση Εργασιών

Έχετε κάθε λόγο να μας εμπιστεύεστε διότι:

Πέραν της μεγάλης εμπειρίας και τεχνικής μας επάρκειας, όλα τα service και οι εργασίες μας καλύπτονται από εγγύηση καλής λειτουργίας  με τη χρήση γνήσιων και πιστοποιημένων ανταλλακτικών.


Για την ισχύ και διατήρηση της παρεχόμενης εργοστασιακής εγγύησης, κάθε service  πραγματοποιείται σύμφωνα με τις προδιαγραφές, τα ειδικά εργαλεία και τα εργοστασιακά διαγνωστικά που ορίζει το εργοστάσιο της Ktm.

Παρέχουμε υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης, ως επίσημου εξουσιοδοτημένου μέλους του δικτύου επισκευαστών Ktm (Orange Service Point).


Έχετε άμεση πρόσβαση και ενημέρωση μέσω του e-Book Service για τα service και τη συνολική ιστορικότητα της μοτοσυκλέτας σας.


Με κάθε service στη μοτοσυκλέτας σας, εξασφαλίζετε δωρεάν οδική βοήθεια χάρη στην υπηρεσία Mobility Service από τη Ktm.

*H ανανέωση επεκτείνεται μέχρι το επόμενο service ή μέχρι 12 μήνες.

**Γία όρους και προϋποθέσεις ακολουθήστε το σύνδεσμο. (link)