Συμβουλευτείται παρακάτω το πίνακα που ορίζει το χρονοδιάγραμμα περιοδικής συντήρησης για τη δική σας μοτοσκλέτα!