Εγγύηση Εργασιών

● Για την ισχύ και διατήρηση της παρεχόμενης εγγύησης, κάθε service που αναλαμβάνουμε πραγματοποιείται σύμφωνα με τις εργοστασιακές προδιαγραφές και διαδικασίες.

● Παρέχουμε υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης έχοντας εξουσιοδότηση για τεχνικές πληροφορίες, εκπαίδευση και υποστήριξη απ’ ευθείας από το επίσημο κεντρικό portal της BMW Motorrad (C/Number: b2io60022820).

● Ολα τα service καταχωρούνται και αποθηκεύονται στην κεντρική βάση δεδομένων της BMW Motorrad, καθώς επίσης και στην υπηρεσία e-Book Service της εταιρείας μας. Έχετε έτσι άμεση πρόσβαση και ενημέρωση για την συνολική ιστορικότητα της μοτοσυκλέτας σας.


● Στην εταιρεία μας πέραν της μεγάλης εμπειρίας και της τεχνικής μας επάρκειας, όλες οι εργασίες καλύπτονται από εγγύηση καλής λειτουργίας  με τη χρήση γνήσιων και πιστοποιημένων ανταλλακτικών.
                                                                          
● Κάνουμε  χρήση των απαιτούμενων ειδικών εργαλείων και των υπερσύγχρονων διαγνωστικών της TEXA S.p.A, για  αποτελεσματική διάγνωση, αναβάθμιση και επίλυση τυχόν σφαλμάτων.


● Για τη δωρεάν αποκατάσταση κάθε τεχνικού προβλήματος κατόπιν εργασιών μας εντός της εγγυήσεως και μέσα στα όρια της Ελληνικής Επικράτειας, παρέχουμε  τα έξοδα  μεταφοράς της μοτοσυκλέτα σας προς το συνεργείο μας.