Γνήσια Ανταλλακτικά Suzuki


Επιλέγοντας γνήσια ανταλλακτικά Suzuki, επενδύεται στη δική σας ασφάλεια και διασφαλίζεται την άρτια και σωστή λειτουργία της δικής σας μοτοσυκλέτας.

Τα γνήσια ανταλλακτικά κατασκευάζονται για να εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία της μοτουκλέτας σας. Είναι κατασκευασμένα από υψηλής αντοχής υλικά και έχουν τη βέλτιστη σχεδίαση και ειδικά προσαρμοσμένες προδιαγραφές για κάθε μοντέλο.

Είναι αυστηρά ελεγμένα σύμφωνα με τα πρότυπα της Suzuki ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη απόδοση, η υψηλή ποιότητα και η ασφάλεια για τη μοτοσυκλέτα και τον αναβάτη της.Φίλτρα Λαδιού

Το φίλτρο λαδιού κινητήρα απομακρύνει τις ακαθαρσίες του κινητήρα, όπως σωματίδια μετάλλων και την αιθάλη που παράγεται από την καύση. Είναι πολύ συμαντικό να γίνεται η έγκαιρη αντικατάσταση του για να αποφευγθούν προβλήματα όπως:

 • Μείωση στάθμης λαδιού
 • Αύξηση του ρυθμού φθοράς των εξαρτημάτων του κινητήρα
 • Μόνιμη βλάβη του κινητήρα

Το φίλτρο αέρα αφαιρεί τη σκόνη και άλλα σωματίδια ρύπων από τον αέρα. Είναι πολύ συμαντικό να γίνεται η έγκαιρη αντικατάσταση του για να αποφευγθούν προβλήματα όπως:

 • Δυσκολία Εκκίνησης του κινητήρα
 • Μείωση της ισχύος του κινητήρα
 • Μείωση της απόκρισης του γκαζιού

Μπουζί


Το μπουζί είναι αυτό που δημιουργεί σπινθηρισμό για την ανάφλεξη του μείγματος αέρα-καυσίμου στο θάλαμο καύσης. Είναι πολύ συμαντικό να γίνεται η έγκαιρη αντικατάσταση του για να αποφευγθούν προβλήματα όπως:

 • Δυσκολία Εκκίνησης του κινητήρα
 • Μείωση της ισχύος του κινητήρα
 • Μείωση της οικονομίας καυσίμου

Τακάκια

Τα τακάκια είναι αυτά που δρουν για τη μείωση της ταχύτητας της μοτοσυκλέτας μέσω της τριβής που αναπτύσεται μεταξύ του δίσκου και της πάστας αυτών. Είναι πολύ συμαντικό να γίνεται η έγκαιρη αντικατάσταση του για να αποφευγθούν προβλήματα όπως:


 • Αυξηση της απόστασης ακινητοποίησης της μοτοσυκλέτας
 • Αποφυγή θορύβων 
 • Πρόωρη φθορά των δίσκων

Σιαγώνες


Οι σιαγώνες είναι μέρος του τυμπάνου του τροχού της μοτοσυκλέτας και δρουν για τη μείωση της ταχύτητας της μοτοσυκλέτας μέσω της τριβής που αναπτύσεται μεταξύ του τυμπάνου και του υποστρώματος αυτών. Με την έγκαιρη αντικατάσταση τους αποφεύγονται προβλήματα όπως:


 • Αυξηση της απόστασης ακινητοποίησης της μοτοσυκλέτας
 • Αποφυγή θορύβων(συχνά παρατηρούμε σκούξιμο κατά το φρενάρισμα)
 • Πρόωρη ή αντικανομική φθορά του τυμπάνου του τροχού

Αλυσίδες Κίνησης


Η αλυσίδα κίνησης μεταδίδει τη κίνηση από το κινητήρα στο τροχό και είναι πολύ σημαντικός ο τακτικός καθαρισμός και η λίπανση της. Αν χρησιμοποιηθεί υπερβολικά χωρίς αντικατάσταση παρατηρήται:

 • Πρόωρη φθορά των γραναζιών κίνησης
 • Υπερβολική χαλάρωση της αλυσίδας
 • Ασταθής επιτάχυνση


Γρανάζια Κίνησης

Μέσω των γραναζιών κίνησης μεταδίδεται τη κίνηση από το κινητήρα στο τροχό μέσω της αλυσίδας κίνησης. Είναι σημαντική η έγκαιρη αντικατάσταση τους για την αποφυγή φαινομένων όπως:

 • Μείωση της ροπής
 • Ολίσθηση της αλυσίδας
 • Ασταθής επιτάχυνση

Ιμάντες


Ο ιμάντας κίνησης μεταβάλλει την ταχύτητα για την επιλεγμένη σχέση μετάδοσης μεταφέροντας έτσι την ισχύ του κινητήρα στο πίσω τροχό. Είναι πολύ συμαντικό να γίνεται η έγκαιρη αντικατάσταση του για να αποφευγθούν προβλήματα όπως:

 • Ολίσθηση ή και διακήμανση του λόγου μετάδοσης
 • Θόρυβοι στο σύστημα μετάδοσης
 • Μόνιμη βλάβη του κινητήρα από πιθανό σπάσιμο αυτού