Εγγύηση Εργασιών

Έχετε κάθε λόγο να μας εμπιστεύεστε διότι:

Πέραν της μεγάλης εμπειρίας και τεχνικής μας επάρκειας, όλα τα service και οι εργασίες μας καλύπτονται από εγγύηση καλής λειτουργίας  με τη χρήση γνήσιων και πιστοποιημένων ανταλλακτικών.Για την ισχύ και διατήρηση της παρεχόμενης εργοστασιακής εγγύησης, κάθε service  πραγματοποιείται σύμφωνα με τις προδιαγραφές, τα ειδικά εργαλεία και τα εργοστασιακά διαγνωστικά που ορίζει η Suzuki.

Παρέχουμε υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης, έχοντας εξουσιοδότηση για  τεχνικές πληροφορίες, εκπαίδευση και υποστήριξη απ’ ευθείας από το κεντρικό portal της Suzuki Europe.


Έχετε άμεση πρόσβαση και ενημέρωση μέσω του e-Book Service για τα service και τη συνολική ιστορικότητα της μοτοσυκλέτας σας.

Πλέον των ανωτέρω, για τη δωρεάν αποκατάσταση κάθε τεχνικού προβλήματος κατόπιν εργασιών μας εντός της εγγυήσεως και μέσα στα όρια της Ελληνικής Επικράτειας, παρέχουμε  τα έξοδα  μεταφοράς της μοτοσυκλέτα σας προς το συνεργείο μας.