Εφαρμογές: 1290 Super Duke R   (2014-2016) Laser engraved 1290 Super Duke R / Akrapovic logo Made of high-grade titanium Weight savings compared...
 

Εφαρμογές: 1290 SUPER DUKE GT   (2016-2018) 1290 SUPER DUKE R    (2014-2018) Made from high-grade titanium Weight saving:...
 

Εφαρμογές: 1290 SUPER DUKE GT   (2016-2018), 1290 SUPER DUKE R    (2014-2018) Made from high-grade titanium Weight saving:...
 

Εφαρμογές: 690 Duke  ( 2016-2018) Evo Akrapovic exhaust system Air filter box tuning Secondary air system removal kit EVAP removal kit...
 

Εφαρμογές:   690 Duke R    (2016-2017) Evo Akrapovic header Air filter box tuning Secondary air system removal kit EVAP removal kit...
 

Εφαρμογές: 125 DUKE  (2011-2016), 200 DUKE   (2012-2018), 125 RC (2014-2016), 200 RC  (2014-2018) Stainless steel outer skin and...
 

Εφαρμογές: 1290 Super Adventure  (2015-2016), 1290 Super Adventure R   (2017-2018), 1290 Super Adventure S   (2017-2018), 1290...
 

Εφαρμογές:   1290 Super Adventure   (2015-2016),  1290 Super Adventure R  (2017-2018), 1290 Super Adventure S  (2017-2018), 1290...
 

Εφαρμογές: 125 DUKE  (2017-2018), 250 DUKE  (2017-2018), 390 DUKE  (2017-2018), 125 RC  (2017-2018), 250 RC (2018), 390...
 

Εφαρμογές: 1290 Super Duke R   (2017-2018) Made of high-grade titanium Weight savings compared to series components Greater performance due to...
 


Η Akrapovic αποτελεί το νούμερο ένα κατασκευαστή και συνεργάτη συστημάτων εξάτμισης για την Ktm γνωστή ευρέως για τη ποιότητα των εξατμήσεων της και τις υψηλές αντοχές. Παρακάτω θα βρείτε ενδεικτικά μερικές από της εξατμίσεις της εταιρίας. Για ερωτήσεις σχετικά με κάποιον προϊόν ή παραγγελία, επικοινωνήστε μαζί μας.