Εφαρμογές:   450 XC-F  (2016-2018) Manufactured entirely of high-grade titanium Weight savings: approx. 1 kg Additional resonance body for...
 

Εφαρμογές:   350 XC-F   (2016-2018) Manufactured entirely of high-grade titanium Weight savings: approx. 1 kg Additional resonance body...
 

Εφαρμογές: Freeride 350 (2012-2017), Freeride 250 F   (2018) Improved torque curve combined with very rideable peak performance More...
 

Εφαρμογές:   250 SX-F  (2016-2017) Improved torque curve combined with easily ridable peak power Made from high-grade titanium Weight savings:...
 

Εφαρμογές: 250 EXC-F SIX DAYS (2017-2018), 250 EXC-F (2017-2010), 350 EXC-F SIX DAYS  (2017-2018), 350 SX-F (2016-2018), 450 EXC-F SIX DAYS ...
 

Εφαρμογές: 250 SX-F (2016-2018),  250 EXC-F SIX DAYS (2017-2018), 250 EXC-F (2017-2018), 350 SX-F (2016-2018), 350 EXC-F SIX DAYS   ...
 

Εφαρμογές: 250 EXC-F SIX DAYS  (2017-2018), 250 EXC-F  (2017-2018) Stainless steel header Silencer outer shell manufactured from...
 

Εφαρμογές: 350 EXC-F SIX DAYS  (2017-2018),  350 EXC-F (2017-2018) Stainless steel header Silencer outer shell manufactured from...
 

Εφαρμογές: 450 EXC-F SIX DAYS   (2017-2018), 450 EXC-F  (2017-2018) Stainless steel header Silencer outer shell manufactured from...
 

Εφαρμογές: 350 XC-F (2017), 350 SX-F (2016-2018), 450 XC-F (2017), 450 SX-F (2017-2018), 450 EXC-F SIX DAYS (2017-2018), 450 EXC-F  ...
 

Εφαρμογές: 250 SX-F (2016-2018), 250 EXC-F SIX DAYS (2017-2018), 250 EXC-F (2017-2018), 250 XC-F (2017), 350...
 


Η Akrapovic αποτελεί το νούμερο ένα κατασκευαστή και συνεργάτη συστημάτων εξάτμισης για την Ktm γνωστή ευρέως για τη ποιότητα των εξατμήσεων της και τις υψηλές αντοχές. Παρακάτω θα βρείτε ενδεικτικά μερικές από της εξατμίσεις της εταιρίας. Για ερωτήσεις σχετικά με κάποιον προϊόν ή παραγγελία, επικοινωνήστε μαζί μας.